AVG:
 

Vanaf 25 mei 2018 is nu eenmaal... de AVG ingegaan:
'De Algemene Verordening Gegevensbescherming'.

Gesteld wordt dat het als doel heeft uw persoonsgegevens beter te beschermen.

In het kort:

1.       Informatie op deze site proberen we zo correct (en actueel) mogelijk te
          houden.
 

2.       We doen er alles aan om te voorkomen dat teksten, beelden enzovoorts,
          op deze site kwetsend, stuitend of discriminerend van aard zijn.
 

3.       Als u van mening bent dat uw privacy op deze site niet goed geregeld is,
          lossen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk op. We doen er alles aan
          om deze site, volledig en juist te houden. Heeft u, betreffende privacy op
          deze site echter toch een klacht ?  Dan kunt u mailen naar:

          digigroen@live.nl

          j.wessels@hotmail.com


Als wij als: Politieke Partij... méér van je willen weten dan wat onder de zoge-
heten: 'standaarden van': N.A.W. gegevens valt ? Dan zullen we altijd... eerst
uitdrukkelijk- en op een niet mis te verstane wijze toestemming aan je vragen
om die gegevens (voor een specifiek doel) te gebruiken.