Wat is een amendement?

Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel

dat in de gemeenteraad aan de orde is.

Anders gezegd: het gaat om het wijzigen van een paar letters of cijfers in het

voorstel. Zon wijziging in de oorspronkelijke tekst kan vergaande consequenties

hebben. Zo kan er in plaats van 1 miljoen, 3 miljoen uitgegeven worden aan een

nieuw zwembad, omdat de gemeenteraad het amendement heeft aangenomen.

Soms wordt er een amendement op een amendement ingediend, dat heet dan

officieel een subamendement.

 

Definitie amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of

een ontwerpbesluit naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.