Vooraankondiging

 

Augustus 2011 vernietigde de Raad van State de bouwvergunning voor de:

RWE- kolencentrale op basis van de Natuurbeschermingswet. Desondanks

gedoogt de provincie Groningen verder bouwen tot er eind juni een nieuwe

vergunning verleend wordt.

 

We roepen u op, ook als Groningers, om dit niet zomaar zonder slag of stoot te

laten gebeuren. Een krachtig protest is zeer gewenst tegen een vergunning

voor die vervuilende kolencentrale aan de rand van Werelderfgoed de

Waddenzee.

 

Het is zaak om uw stem nu... te laten horen !

 

"Krachten  tegen  Kolen"

 

Manifestatie op Waagplein, achter het Stadhuis en

in de Openbare Bibliotheek in Groningen

op zaterdag 30 juni 2012 van 12.00 tot 16.00 uur.

Programma:

12.00 u.: Trommel-rondgang door stad

13.00 u.: Manifestatie op Waagplein

 

Dit alles met:

- Wubbo Ockels

- Marjoleine de Vos

- Muziek, Toespraken, Interviews, Politiek debat, Acties & Stands.

 

14:45uur: Inleidingen & debat in Wolters Noordhofzaal Openbare Bibliotheek:

              Jan Rotmans, hoogleraar Sociale Wetenschappen EUR.

              Rolf Schipper, Greenpeace

              Harry Droog, voormalig directeur techniek Essent en voormalig

                                voorzitter Energie Transitieplatform: Duurzame

                                Electriciteitsvoorziening.

             Wubbo Ockels, hoogleraar TU Delft (o.v.)

 

16:00uur: Einde

De kolencentrale op een zo gevoelige plek is volmaakt overbodig, omdat er meer

dan voldoende stroom geproduceerd wordt in NL. Bovendien is de centrale

schadelijk vanwege:

- De enorme uitstoot van broeikasgas CO2, van onze gezondheid bedreigende

  fijnstof, zwavel- en stikstofoxiden, dioxine en giftige zware metalen als cadmium,

  thallium, kwik en lood;

- De verdieping van de Eems voor kolenaanvoer, waardoor de rivier nog meer ver-

  troebelt en zo plant, dier en landschap bedreigt;

- De koelwater-inname en –afgifte;

- De geringe werkgelegenheid voor mensen in de omgeving.

 

Ook al wordt bio-massa bijgestookt en wordt natuurcompensatie beloofd,

verreweg het beste voor mens en natuur is géén kolencentrale! Wij willen de

wijdsheid, schoonheid en zuivere lucht in de provincie behouden.

 

www.dekoolonisatie.nl

organisatie:

- Dekoolonisten,

- Ver. Zuivere Energie,

- CO2ntramine,

- B.I. Saubere Luft Ost-Friesland,

- Greenpeace-Groningen, - Ost-Friesland en -Nederland;

- Pieterburen Tegengas.

 

Contact: secr. Ver. Zuivere Energie: 06 - 22215624