Jan Wessels.

 

Column over herindeling: Het Westerkwartiertje | Jan Wessels

Artikel is geplaatst door Monique Westra op 07-03-2018 - 10:17
 

Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn slaan in januari 2019 de handen ineen.
In Westerkwartier wekelijks een voorschot op de herindeling.

Deze week: Het Grootegaster GroenLinks-raadslid Jan Wessels (63) uit Niekerk.
 

Wethouder Wessels…

Door: Koos Bijlsma | Verslaggever Dagblad van het Noorden
 

Hoe zat het ook alweer: Bent u nou voor of tegen herindeling ?

,,Ik heb altijd gezegd dat ik voorstander ben van herindeling maar onder randvoorwaarden.
Daaraan is steeds niet voldaan. Daarom was en ben ik tegen.”
 

Wat zijn voor u die randvoorwaarden ?

,,Ik vind dat de burger er financieel niet op achteruit mag gaan bij herindeling. Als huisman
heb ik relatief veel tijd. Dat stelde mij in staat om heel wat deskundigenrapporten over dit
thema te lezen. Op grond daarvan is mijn grote vrees dat burgers duurder uit zijn.
Financiën is mijn voornaamste speerpunt.”
 

Een GroenLinkser die financiën als speerpunt heeft…?

,,Laat mij in dat opzicht maar een bijzondere GroenLinkser zijn. Trouwens ook de grotere
afstand die ontstaat tussen burger en bestuur, zie ik als een nadeel.”
 

U had toch ook veel meer inspraak gewild ?

,,Dat stoort mij inderdaad enorm: burgers mochten zogenaamd meepraten over herindeling.
Maar de hamvraag (moet de herindeling doorgaan ja of nee?) is daarbij nooit aan de orde
gesteld. Ik had graag gezien dat er een soort van referendum was uitgeschreven.”
 

Gaat u door namens GroenLinks in de politiek van het Westerkwartier ?

,,Ik stel me beschikbaar. Op dit moment werk ik aan het schrijven van mijn motivatiebrief.
Liefst kom ik hoog op de lijst, hoewel ik geen fractievoorzitter hoef te worden. En zeker
geen wethouder. ‘Wethouder Wessels…’, dat klinkt toch helemaal niet? Voor mij is de zittende
GroenLinks-wethouder Henk Bakker de aangewezen kandidaat namens onze partij. Hij is een
consequente GroenLinkser, heeft op energiegebied al heel wat bewerkstelligd, is in de omgang
heel plezierig en geen labbekakker.”
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Kanttekeningen:

  - Randvoorwaarden:
    Er staat: '
Ik vind dat de burger er financieel niet op achteruit mag gaan bij herindeling".
    Ik héb altijd gezegd: 'door' herindeling ! (is tóch wat anders...).

  - Wethouderschap:
    Er staat: '‘Wethouder Wessels…’, dat klinkt toch helemaal niet ?'
    Quasiserieus héb ik alléén gezegd, dat de afkorting, initialen vreemd over kunnen komen.
    Namelijk: W.W. - en heb dus niet... gezegd dat: 'Wethouder Wessels', niet klinkt !

#  'We', scharen bepaalde zaken dan dus maar onder 'Journalistieke vrijheid'....