Dieren


In zeer veel huishoudens zijn dieren.  Vaak ook iets anders dan hond en kat.
Zelfs de meest exotische diersoorten worden verkocht als huisdier.  Het zijn

echter allemaal levende wezens die omwille van onze handel... uit hun eigen

vertrouwde habitat weggerukt worden. Je kunt in veel gevallen ook de vraag
stellen, of het: 'houden van dieren', wel: 'het houden van dieren', is...

Wij keuren het af dat verdiensten boven hun welzijn gaan.  Helaas moeten

er over de hele linie toch nog veel stappen gezet worden om verbeteringen

door te voeren.  Zoiets als het strafbaar stellen van het in je bezit hebben

van zaken waarvoor bedreigde diersoorten afgemaakt zijn, is voor ons een

reŽle optie.


In de veehouderij streven naar stop antibiotica.   Het resistent worden voor
antibiotica werkt ook nog eens door naar mensen. Ook dat zou al te denken
moeten geven.  Kringloopboeren cq Kringlooplandbouw stimuleren.

01.   Dierenwelzijn mag niet ondergeschikt zijn aan belangen van een sector.

02.   Verbiedt (malafide) handel en broodfok van/met bepaalde diersoorten.

03.   Streef naar een sluitende identificatie en registratie voor alle dieren.

04.   Welzijnsnormen voor dierbenodigdheden als hokken, kooien, riemen enz.

05.   Mishandeling & verwaarlozing dieren is onacceptabel.