Kunst en Cultuur

 

Cultuur kan voor een verrijking van het leven zorgen. Het staat voor de

immateriŽle waarden die wij belangrijk vinden. Cultuur zet aan het denken,

maakt emoties los, ontroert of ontregelt, cultuur helpt mensen om buiten

de gebaande paden te denken.

 

Een bloeiend cultureel klimaat draagt bij aan een vitale en creatieve

samenleving. We streven ernaar om verdere bezuinigingen op culturele

voorzieningen te vermijden.

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen, mogen

wat ons betreft niet verder onder druk komen te staan door bezuinigingen.

 

01.  Kunst en cultuur vallen onder een laag BTW-tarief, ook

      podiumkunsten.

 

02.  Investeren in bibliotheken & laagdrempelig aanbieden van kennis.

      Wij willen ook dat bibliotheken op scholen goed functioneren.
      Nadenken over inzetten Bibliobus(sen)

 

03.  Ondersteuning van Culturele Activiteiten

 

04.  Door een goed kunst en cultuur aanbod kun je ook toeristen

      trekken, en daar kunnen winkels e.d. ook weer van profiteren

 

05.  Wij zouden graag een goede- en actuele cultuurnota zien !