Landbouw en Veeteelt

 

Zeker de laatste jaren geven prognoses aan dat de wereldbevolking groeit.

Onvermijdbaar zal dat gepaard gaan met allerlei milieu aantastende zaken,

zoals bv.: steeds meer bebouwing, auto's, energie verbruik, straling enz.

Het zal ook gepaard gaan met afnemende oppervlakte aan landbouwgronden.

Het stimuleren van duurzame, lokale, meer regionaal, diervriendelijke en/of

kringloop veehouderijen, 'kleine(re)' boeren met oog voor hun dieren en milieu

vinden we van belang. Ook terugdringen van schadelijke bestrijdingsmiddelen

is iets na we na moeten streven.

 

01. Grenzen stellen aan intensieve veehouderij (en gebruik: antibiotica).

 

02. Zo weinig mogelijk voedsel invliegen vanuit de rest der wereld

 

03. Waar 't kan, uitbreiden biologische, regionale, grondgebonden landbouw

 

04. Transport van dieren minimaliseren en waar toch ? Drastisch verbeteren

 

05. Uiterst behoedzaam dient er omgegaan met genetische manipulatie

     (ook ten aanzien van dieren).