Milieu en Natuur

 

Zaken zoals: vervuiling, C02 uitstoot, plastificering van het water, schadelijk
fijnstof (wat echt wel een probleem is !), door de mens gecreŽerde milieurampen
overal op aarde- tot op de dag van vandaag etc. etc.  baren ons zorgen.

Het geeft allemaal aan dat het, ondanks af en toe ontkenning deze realiteit, het
inmiddels al veel meer... dan slechts de allerhoogste tijd is dat het roer drastisch-
en zonder al te veel voorwaarden te stellen ťcht gewoon om moet, willen we nog
een toekomst doorgeven.
 

GroenLinks Grootegast ziet verder graag een groen en vitaal Grootegast 

(Westerkwartier) met een verbondenheid tussen landschap, leefbare dorpen, 

landbouw en mensen.

01.     Beperk gebruik schadelijk bestrijdingsmiddelen (streven is: niet gebruiken)

02.     Iedereen (ook dieren) heeft recht op een gezonde en schone omgeving.

03.     In stand houden van het weidse (coulisse) landschap in het Westerkwartier

04.     Herstel cultuurlandschappen.  Renovatie of aanleg van akkerranden en
         houtwallen.  Stop biodiversiteitsverlies,  Herstel van ecosystemen.

 

05.     Aandacht voor zaken zoals bijvoorbeeld bijen(sterfte).  Dat zijn zaken die
         belangrijk genoeg zijn om serieus aandacht voor te hebben.