Onderwijs

 

Wij vinden het belangrijk dat onderwijs alle kinderen stimuleert om zich

te ontwikkelen tot sociale, verantwoordelijke en zelfredzame burgers. 

Zeker degenen uit een omgeving waar armoede en achterstelling heersen,

moet het kansen bieden op vooruitgang. 

 

Volgens prognoses, zomer 2013- en Regionaal Integraal Huisvestingsplan:

2013-2016, blijkt dat er in de gemeente Grootegast nog jarenlang sprake

zal zijn van het afkalven van leerlingenbestand basisscholen. 

Je mag je ogen daar niet voor sluiten.

 

Het afkalven van het leerlingenbestand zal er onontkoombaar toe leiden
dat er samenwerkingsverbanden- of zelfs fusies tussen scholen zullen
ontstaan.  Garanties voor blijvend openhouden van alle basisscholen in

alle dorpen en kernen kun je dus helaas... niet meer geven.

 

01.  Aangeboden lesstof moet altijd dynamisch, flexibel en bij de tijd zijn.

      Ook aandacht voor gezonde levensstijl, milieu & dierenwelzijn.

 

02.  Goed onderwijs ? Dan maximaal 2 klassen voor leraren/docenten.

 

03.  Geen prestatiebeloning in het onderwijs (en where-ever !)

 

04.  Om uit de crisis te komen moet je studeren stimuleren, niet afstraffen.

       Basisbeurs voor studenten dus behouden.

 

05.  Project gestuurd onderwijs of Projectonderwijs vinden wij belangrijk

      omdat deze methode de student centraal stelt en het proces in plaats

      van het product. Het moedigt de zelfstandigheid van de student ook

      meer aan en leert de student sociale en communicatieve

      vaardigheden.