Openbare Orde en Veiligheid

 

Burgers hebben recht op een veilige leef- en woonomgeving.  Naast de eigen

verantwoordelijkheid van de burger heeft de gemeente hierin ook een belang-

rijke taak.  Een prettige leefomgeving en een goed werkende rechtstaat zijn

van groot belang. Het bestrijden van criminaliteit begint al vroeg met preventie

en voorlichting.  Wat ook van belang is, is om situaties te voorkomen die

stress, onrust e.d. in de hand werken.   Het "gevoel", van onveiligheid bij de

mensen echt serieus nemen !

 

Afspraken met horeca ondernemers moeten nageleefd worden.  Zij hebben een

belangrijke rol bij het voorkomen van drankmisbruik, zeker voor jongeren.

 

01.  Volgens GroenLinks- afdeling: Grootegast..., moeten productie en gebruik
      softdrugs ontmoedigd worden. In onze visie, begeef je je met legalisering
      op een hellend vlak.

02.  Aanrijtijden van brandweer, ambulancediensten enzovoorts zouden binnen
      een wettelijke norm moeten liggen ( 15 minuten).

 

03.  Fraude bestrijding is belangrijk.  Uitvoeringsproblemen oplossen.

 

04.  Van politie verwachten we een snelle daadkrachtige aanpak bij problemen,

      en voldoende bezetting in de nachtelijke uren.

 

05.  Samenwerking tussen gemeente, politie, Openbaar Ministerie, wijk- en wel-

      zijnsorganisaties, ondernemers, bewoners en andere partners in veiligheid

      vinden we van belang.