Ouderenbeleid

 

Regeringsbeleid lijkt ouderen en jongeren tegen elkaar op te zetten.

Tijdens hun doorgaans arbeidzame leven, waarin zij voor een belangrijk

deel méde onze welvaartstaat opbouwden (die toch echt niemand meer

wil missen !!!), konden zij door noeste arbeid met een goed arbeidsethos,

een stukje vermogen opbouwen. 

 

De consequenties van decennialang (bewust ?) gevoerd wànbeleid door
voorgaande kabinetten, vanaf de jaren zeventig, leiden er nu toe dat men
in: Politiek Den Haag, inmiddels met afgunstige blikken naar dat eerlijk- en
terecht
opgebouwde kapitaal van ouderen kijkt.

 

Het kapitaal van veel ouderen zit 'em trouwens ook nog eens vaak in
stenen
(eigen huisje).  De Minister van financiën (zomer 2013), wil die

vermogens van die ouderen mobiliseren.  Het maakt hem niet uit hoe ?
Als het in elk geval maar niet bij die ouderen blijft...
Het zal- en moet persé uitgegeven worden... ??? Het lijkt erop, dat voor

de ouderen die het betreft, het hebben van een: 'appeltje voor de dorst',

bijna als een misdaad bezien wordt... Zéér slechte zaak !!!

Moeten de laatste jaren... van ouderen, die vaak ook nog eens gepaard

gaan met ongemakken (waar zij zelf écht niet om vragen !!!), vergald

worden door nijd en afgunst ?  GroenLinks Grootegast vindt van niet !

 

Hoewel wij als één van twee partijen (van de zes), wel commentaar

hadden op de garantstelling (risico's), hebben wij meerdere in- en

outs tegen elkaar afgewogen in 2012. Ondanks door ons ingeschatte

risico's, speelde voor ons het punt van: 'dat ouderen graag in hun eigen
omgeving, eigen regio kunnen blijven', een belangrijke rol om (schoor-
voetend) akkoord te gaan met nieuwbouw Hooge Heem Grootegast.

 

01.  Indien ouderen zélf aangeven om zo lang mogelijk zelfstandig te

      willen blijven wonen- en als dat technisch gezien ook kan ?

      Dan faciliteren.  Ook bezien of eventueel daarvoor benodigde aanpas-
      singen te subsidiëren zijn.

 

02.  WMO mag geen achteruitgang inhouden voor hen die er van afhanke-

      lijk zijn. Hulp (ook huishoudelijk) vanuit WMO zoveel mogelijk in stand

      houden. Sociaal isolement en eenzaamheid moeten voorkomen worden.

 

03.  WMO (Zorg)-loket goed onder aandacht brengen. Laagdrempelig

      houden en mensen moeten deskundig en klantvriendelijk geholpen

      worden.  Verder ouderen ondersteunen, waar- en hoe het maar kan.

 

04.  Geen samenvoeging WMO Raad met andere adviesorganen.

 

05.  Veilige woonomgeving met voldoende voorzieningen (ook zorg) in

      de buurt. Ondersteunen mantelzorg vinden wij ook van groot belang.

06.  Nadenken over zoiets als bv.: 'SRVWagens', in buitengebied(en)