Recreatie en Toerisme

 

Met in achtneming van de mogelijkheden- en onmogelijkheden van:
flora en fauna... recreatie en toerisme bevorderen zodat buiten
eigen inwoners, ook anderen kunnen genieten van ons mooie
Westerkwartier.

Toerisme kan een goede bijdrage leveren aan de (lokale) economie,
verblijfsrecreatie en ook werkgelegenheid. Recreatie en Toerisme,

met daarbij uiteraard overnachtingsmogelijkheden, moeten we,
waar mogelijk, bevorderen en stimuleren.

 

01.  Serieus kijken naar realisering Toeristisch Informatiepunt

      Grootegast

 

02.  Voldoende overnachtingsmogelijkheden, kleinschalig toerisme

       & recreatie

 

03.  Investeren in wandel-, fietspaden, picknickplaatsen/tafels en

      bebording

 

04.  Toegankelijk(er) maken van bezienswaardigheden

 

05.  Waar het maar even kan..., meedenken met ondernemers in
      Recreatie en Toerisme