Ruimtelijke infrastructuur/ordening:

           

Een leefbare woon- en werkomgeving en kwaliteit van het milieu vinden

wij van groot belang. 

        

01.     Wegen inrichten & onderhouden (ook snoeibeleid op orde) zodat de kans

         op ongevallen minimaal is, en verlangt gedrag van gebruiker duidelijk is.

 

02.     Fiets(paden) plannen moeten mede gericht zijn op: wonen en werken

 

03.     Inzetten op (meer) recreatieve fietspaden.

 

04.     Ook streven naar een Seniorvriendelijke infrastructuur.   Dat is meestal

         ook een vriendelijke infrastructuur voor iedereen

 

05.     Veilige oversteek plaatsen/routes voor kinderen van- en op weg naar

          school/sport.  Bijvoorbeeld Kornhorn, Doezum en oversteek Duisterburen

          in Grootegast.