Sociale infrastructuur

 

Sociale infrastructuur is het geheel van formele en informele voorzieningen en

arrangementen waarvan burgers gebruik maken bij de inrichting van hun bestaan.

Betrokkenheid burgers bij de samenleving.  De gemeente schept voorwaarden.

Armoede wordt bestreden; passende en snelle hulp bij inkomensproblemen.

 

Voor dorpen moeten, indien zij dat willen- en aankunnen ?  Dorps en/of wijkbud-

getten beschikbaar zijn.  Maatwerk daarbij is belangrijk, want elk dorp is anders.

Dit alles in samenspraak met de inwoners- of vertegenwoordigers daarvan.

 

01.  Goed verenigingsleven is belangrijk- en ondersteuning daarvan.

 

02.  Goede welzijns- en andere voorzieningen op peil houden.

 

03.  Streven naar diversiteit in het winkelaanbod.

 

04.  Voldoende speelvoorzieningen/veldjes in kernen voor kinderen.

 

05.  Zoveel mogelijk ondersteuning van dorpsinitiatieven.