Sport

 

Deelnemen aan sport bevordert de gezondheid en kan ook zeker als een sociaal
gebeuren worden bezien. Promoten van sport door de gemeente is belangrijk.
Goed sportbeleid is van belang, als ook goede samenwerking tussen scholen en
sportverenigingen. Een goede huisvesting van de voetbalvereniging Grootegast
lijkt ons van belang- evenals een kunstgrasveld in Oldekerk/Niekerk.

01.  Goed contact tussen gemeente en het sportgebeuren is vanzelfsprekend,
      waarbij het ook van belang is om verbindingen te leggen met scholen,

      jeugdzorg en dorpsverenigingen.


02.  Gemeente moet waar mogelijk ? Overal in de gemeente... investeren in
      sportvoorzieningen.

03.  Stimuleren dat sport ook bereikbaar en aantrekkelijk is en wordt voor

       burgers, inwoners met een smallere beurs !
       Ook aandacht voor de oudere medemens in de sport en bij lichamelijke
       beweging.


04.  Belangrijk: met in teamverband spelen leg je op eenvoudige wijze
      contacten met anderen.

05.  Wij zien sport ook als een manier om te ontstressen in onze drukke

      samenleving.  Daarbij kan het ook mede een bijdrage zijn aan voorkomen

      cq verminderen van overgewicht.