En verder...

 

A:   GroenLinks Grootegast heeft meegedaan vanaf maart 2010.

      Gerekend naar het feit dat we slechts 1 zeteltje hadden, is onze

      inbreng opmerkelijk. Het project: "Jeugd en Politiek" is een duidelijk

      voorbeeld van onze inbreng.   Dit project werd namens ons inge-

      bracht met ondersteuning van VZ2000- en zal om de twee jaar

      herhaald worden.

      Op onze website: http://www.groenlinksgrootegast.nl

      en dan onder: "Notulen" vindt u meer van wat onze inbreng was.

 

B:   Wij streven naar een zoveel mogelijk: ongedeelde samenleving waar

      het vanzelfsprekend is dat ook de mensen die het om welke reden

      dan ook tegenzit, een zoveel mogelijk normaal bestaan kunnen leiden.

 

C:    Eurocommissaris voor de 'digitale agenda', mevr. N. Kroes gaf diverse

      malen aan dat het auteursrecht op de schop moet.  Een citaat:

      "De digitale wereld en het auteursrecht botsen vaak met elkaar.

       De strijd tegen piraterij is niet succesvol, burgers associŽren copyright

       vooral met verbieden en straf. Belonen en stimuleren van creativiteit is

       op de achtergrond geraakt".  Het auteursrecht moet je bekorten in

       plaats van verlengen, wat om de haverklap gebeurt.

       Langdurig auteursrecht bevoordeelt vaak grote bedrijven.

       Het verlengen cq in stand houden van de huidige maatstaaf ten

       aanzien van het auteursrecht bevordert de verbodscultuur.

       Verder willen wij een zoveel mogelijk Open en Vrij Internet !

       Doordat er een Thuiskopieheffing bestaat..., mag Downloaden voor:
       Persoonlijk Gebruik, dus niet om commerciŽle redenen..., niet strafbaar
       zijn ! Een eventuele redelijke verhoging van de Thuiskopieheffing, mits
       redelijk voor de consument ? Is dan ook bespreekbaar voor ons.


       Een Thuiskopieheffing moet er ons inziens mede zorg voor dragen dat
       de inspanningen van de Auteur beloond worden. Het staat zonder kijf,

       ook voor ons vast dat op zich, een Auteur zeker beloond moet worden
       voor haar of zijn creatie(s)
. Dat moet een vanzelfsprekendheid zijn !

       Alleen onze visie op de manier waarop dat moet gebeuren, verschilt

       met die van veel anderen.
 

D:    'De Club van Rome'. (Europese wetenschappers, die al in de jaren zestig

       van de twintigste eeuw bezorgd waren over de toekomst van de wereld,

       en dat voor het voetlicht wilden brengen). Die: 'Club van Rome', bracht
       in 1972 een rapport uit: 'Grenzen
aan de groei'.
       Hierin het grote taboe, dat tot op de dag van vandaag (helaas ook bij
       nota bene nog wel milieupartijen), nog bestaat..., namelijk te weten:
       De groei (explosie) van de wereldbevolking.
       Het is de vraag of met nieuwe technologieŽn alle bijkomende problemen
       die gepaard gaan met groei gepareerd zullen kunnen worden.

       Met overigens ook eindige bronnen (Aardgas is er een voorbeeld van)
       moeten we ons sowieso bezinnen of we ons denkvermogen nog verder
       moeten laten vertroebelen door mythes van de oneindige groei- en dat
       de vindingrijkheid van de mens alles wel op zal lossen...
       GroenLinks Grootegast wil op z'n minst, dit als aandachtspuntje mee-
       nemen in haar programma.

 

E:    GroenLinks Grootegast zal misschien niet altijd- en overal een kant- en
       klaar 100% perfect werkend, passend- en overal naadloos inpassend
       antwoord op hebben.  Wel willen wij ons inzetten- en serieus mee-
       denken over hoe om te gaan met vraagstukken.