Verkeer en (openbaar)- Vervoer

 

Verkeersveiligheid voor fietsers moet zodanig in orde zijn, dat het begrip:

"verkeersonveiligheid",  in elk geval geen te gebruiken begrip meer kan zijn om

bijvoorbeeld kinderen met de auto naar school te brengen...

 

Zaken zoals Duurzaam rijden stimuleren.  Elektrisch rijden kan hier weliswaar een

onderdeel van zijn, maar we vinden wel dat je hierbij ook moet kijken naar zaken

zoals de aspecten in het voor- en na traject.  Bijvoorbeeld: sociale omstandig-

heden en milieu effecten van de winning van de benodigde grondstoffen- als ook

omstandigheden van/bij de productie, omgang met batterijen/accu's in het na-

traject enzovoorts.  De Productie(ketens) mogen geen schade toebrengen aan

mens & milieu. 

Nog een extra aandacht bij elektrisch rijden is, dat dit geen elitespeeltje wordt.
Uiteindelijk zullen ook de mensen met een smallere beurs, elektrisch moeten

kunnen rijden.

 

01.  Verbetering O.V. Verbindingen/Dienstregeling in weekend- en vakanties.

      Vanuit elke kern goede busverbindingen, ook richting Buitenpost/Drachten.

 

02.  Voldoende inzet materieel O.V.  (mensen mogen niet 'als vee' vervoerd

      worden.  Ook de hoogte van de tarieven rechtvaardigt dat al niet).

 

03.  Voldoende overdekte bushaltes/instapplaatsen (ook rolstoel- en ouder-
      vriendelijk)- en voldoende oplaadpunten voor de OV-Chipkaart.
      Inmiddels niet meer van deze tijd. We begrijpen dat ! Maar tˇch blijven we
      voorstanders van terugkeer papieren strippenkaart en papieren week- en
      maandabonnementen !
      Ook blijven we, ondanks alles: voor cashbetalen in het O.V., en dat het
      cashbetalen daar kan blijven
bestaan.
 

04.  Voldoende oplaadpunten voor alternatieve vervoersmiddelen.

 

05.  Voor zover mogelijk: uitbannen van combinatie alcoholgebruik en auto-

      rijden, als ook (handsfree) bellen, appen achter het stuur, enzovoorts...

      Het zijn zaken die wel degelijk je rijgedrag be´nvloeden.