Volksgezondheid en Voeding

 

Voeding en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Gezonde

voeding is belangrijk- evenals er zorg voor te dragen dat je voldoende

in beweging blijft !  De keuze van het voedsel, de manier waarop we

het consumeren, de verwerking ervan door het lichaam is dus van

groot belang.  Het promoten van (biologische) streekproducten lijkt

ons hierin mede ook niet onbelangrijk !

 

Er lijkt een tendens te zijn om softdrugs te legaliseren. Vaak haalt

men aan dat alcohol een net zo groot probleem is. Wat ons betreft:

Een slechte ontwikkeling, want cannabis- producten blijven schadelijk
voor de gezondheid, zowel lichamelijk als ook geestelijk, net zoals

(teveel) alcohol. Sterke drank alleen in slijterijen verkopen onder

(leeftijds)- voorwaarden.

 

01.  Focus ook richten op fabrieken & bedrijven die risico's vormen

      voor de volksgezondheid.

 

02.  Houdbaarheidsdatum op verpakkingen altijd handhaven !!!

      (volksgezondheid !).

 

03.  Maak aanbieden van ongezonde zaken op scholen (zeer) onaan-

      trekkelijk.

 

04.  Ontmoedig overconsumptie, roken, overmatig alcoholgebruik,

      (Soft) drugs, slechte voeding enzovoorts

 

05.  Controle op voedsel, voedselproductie enz. achten wij van groot

      belang.  Voedsel (productie)- en waren controle organisaties

      moeten op voldoende sterkte zijn met voldoende mandaat !

      Ondermeer... de constatering van asbest in nog veel ovens

      (begin 2014) geeft aan dat dit van groot belang is- en blijft !