Wonen:

 

Financieel minder draagkrachtigen- en kwetsbare groepen hebben ook recht op

geschikte woonruimte.  In elk dorp waar de behoefte zich voordoet ? voldoende

betaalbare huurwoningen. Belangen van huurders moeten goed behartigd worden.

Woningbouwcorporaties moeten zich meer op hun oorspronkelijke taak richten,

te weten: Sociale Woningbouw.  Aandacht voor stapelen van kosten die wonen
onbetaalbaar kunnen maken.  Ook voorkomen dat je (misschien een fictief voor-
beeld, maar toch...), je als huurder geen subsidie op zonnepanelen krijgt, maar

wel huurverhogingen.  Verduurzaming en Energiebesparing voor bestaande

woningvoorraad vinden wij ook van groot belang.

 

Wonen moet ook gepaard gaan met goede speelruimtes voor kinderen,

(Verkeers)- veiligheid en een goed voorzieningenniveau.

 

01.     Voldoende- en goede huisvesting (zoveel mogelijk afstemmen op woon-

         wensen en woonbehoeften), van/voor ouderen- en gehandicapten. 

         Ook mogelijkheden creŽren om wonen & zorg te combineren.

 

02.     Bij nieuwbouw duurzaam- en ook qua energie: toekomstbestendig bouwen

         (duurzaamheids criteria hanteren). Nieuwbouw woningen die hetzij passief

         hetzij een EPC van 0 hebben ? Moeten korting krijgen op bouwleges.  

         ###   (De EnergiePrestatieCoŽfficiŽnt [EPC] drukt uit hoe energiezuinig

                   uw woning is.  Hoe energiezuiniger de gebouweigenschappen en

                   gebouwgebonden installaties..., hoe lager de norm.

 

03.     Mensen betrekken bij woon- en leefomgeving

 

04.     Voldoende- en goedkopere starterswoningen in de koopsector vinden wij

         belangrijk.

 

05.     Als er dan toch Startersregelingen zijn ? Zorg dan bij creŽren (starters)-
         regelingen ter stimulatie doorstroming op de woningmarkt er ook voor...
         dat ook huurders (wel- of niet van woningbouwcoŲperaties) hierin op ťťn
         of andere wijze in kunnen participeren.