Zorg

 

Privatisering en marktwerking zorg (tenminste hoe dat vaak in de praktijk

uitpakt), zorgen ervoor dat zorginstellingen gaan voor winstmaximalisatie.

Dat gaat ten koste van de patiŽnt.  Zorg bieden vanuit de vraagkant is

belangrijker dan het van bovenaf opleggen.

 

Trapveldjes, speelgelegenheden en jongerencentra in de buurt dragen bij

aan gezondheid en dus ontlasten van de zorg.  Eigen risico in de zorg

wordt voor de lagere inkomens verlaagd en voor de echt hogere inkomens

kan bezien worden in hoeverre daar verhoging wel- of niet toepasbaar is.

Zelfde benadering voor AWBZ.  Goede informatie verstrekken t.a.v.

bijzondere bijstand die mogelijk is

 

WMO. De naam van het systeem interesseert ons minder dan wat het

inhoudt. Van belang is dat mensen die hulp nodig hebben, gewoon goed

geholpen worden.  Actief- en op tijd info geven over veranderingen in/van

de WMO.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin kan ten aanzien van gezinnen en kinderen

een bijdrage leveren, ook ter signalering van problemen, en daarbij zorg

dragen dat problemen aangepakt kunnen worden.

 

01.  De Pil terug in het basispakket !!!

 

02.  Kritisch kijken naar marktwerking in de zorg (wijkverpleegkundige

      terug)

 

03.  Gezondheidszorg zoveel mogelijk kleinschalig en regionaal aanbieden.

      Kleinschalige zorginstellingen niet te ver uit de buurt.

 

04.  Bezuinigingen bij transitie jeugdzorg van Rijk/Provincies zijn

      onacceptabel.

 

05.  Zorghulppunt voor de burgers. Daarbij voldoende info &

      ondersteuning.

 

06.  Gemeente/College moet gunstige voorwaarden scheppen voor huis-

      artsen om zich te vestigen, bijvoorbeeld in Opende- of directe

      omgeving.

07.  Aandacht voor goede toegang tot zorg, steun, WMO voorzieningen
      ten aanzien van ouderen.

 

08.  Goede balans zoeken tussen... afschaffen patenten op medicijnen-

      en... voorkomen dat de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in

      gevaar gebracht wordt.