Geschrapte buslijn Oldekerk/Niekerk

 

Buiten de inwoners van Oldekerk en Niekerk vinden ook wij van GroenLinks Grootegast

het een onbegrijpelijke zaak dat ineens, klaarblijkelijk zonder een goede communicatie

de buslijn door deze dorpen heen tijdelijk geschrapt is vanaf vrijdag 13 april 2012 tot

en met 4 mei 2012.

 

Het zou te maken hebben met rioleringswerkzaamheden. Oke, kan zijn, maar als men het

daaraan relateert ? Dan is het toch vreemd dat de stremming die daardoor al enige tijd

bestond, pas vanaf vrijdag 13 april dan ineens... tot onoverkomelijke problemen leidt ?!

 

Het zou gaan om een éénzijdig besluit van QBuzz.  De belangrijkste door hen aangegeven

reden zou zijn dat men, door nu met een omleiding te zitten, qua tijd geen aansluiting

meer heeft op aansluitend Openbaar Vervoer in Zuidhorn.

Vreemd, dat men dan de bustijden niet zodanig vervroegen kan dat daardoor rekening

houdend met de tijdsduur van de omleiding die aansluiting dan wel mogelijk is ?!

 

We hebben uit vele reacties begrepen dat er direct weer gewezen werd naar het college

van Grootegast.  Wel, als je daarnaar moet wijzen, zullen wij niet de laatsten zijn om dat

ook te doen.  Echter, op basis van onze info... stellen wij vast dat het voor hen ook als

een verrassing kwam.  Het college spreekt zelfs haar ongenoegen uit over de eenzijdige

actie van QBuzz.

 

Al met al een onverkwikkelijke zaak dat dorpen zolang zonder Openbaar Vervoer zitten.

In de praktijk van alle dag komt het er op neer dat men eerst naar Zuidhorn moet zien

te komen, op welke manier dan ook, waarna men pas met Openbaar Verder verder kan.

Over hoe het bijvoorbeeld ook nog moet met mensen die vlak daarvoor een abonnement

hebben afgesloten, kunnen ook nog wel vragen rijzen.

 

GroenLinks Grootegast vind het allemaal een zéér slechte zaak !!!