Een greep... uit onze inbreng: Raadsvergadering 05 juli 2016

 

 

08.     Programmarekening 2015

         Voor ons op 21 juni al voldoende voorbereidend behandeld.

         We stelden jaarrekening, onder voorbehoud van een nog komende
         accountantsverklaring vast.

 

09.     Algemene Beschouwingen 2016

 

         zie:  Algemene-Beschouwingen-2016

 

10.    Kadernota 2016 en investeringsschema 2017-2020

         Kunstgrasveld: Niekerk:

         Gezien, n.a.w. mogelijk in financieel opzicht positieve ontwikkelingen
         najaar, stelden wij dat we er dan eindelijk mee aan de slag zouden
         kunnen.

 

         Over het MFA Grootegast zijn we als GroenLinks Grootegast altijd

         kritisch geweest. Ons inziens met goede redenen, hoe leek het met

         een goede onderbouwing, met solide partners en hoe zou de

         exploitatie gaan worden.  Exploitatie blijft, voor zover wij het nu

         nog steeds zien een zorgpuntje.  Zoals op 21 juni 2016 aangegeven

         bij de Kadernota, wat doet bijvoorbeeld de Muziekschool, als... er

         een herindeling komt ?  

         Het noopt ons om gewoon bij Plan B.  te blijven.

 

         Toch is GroenLinks Grootegast bereid om verder te kijken.  Maar

         daarvoor moeten we ons inziens eerst de uitkomsten afwachten

         betreffende het Leefbaarheidsfonds. Uitkomst daarvan zal pas na de

         vakantieperiode, tenminste dat is onze info, duidelijk zijn.  Pas als

         die info er is ? Dan kan GroenLinks Grootegast besluiten in hoeverre

         dat voor ons meehelpt, een stap verder te zetten dan:  Plan B.

 

         * noot: de wethouder gaf hierop aan dat dat geld inderdaad wel

            binnen moet komen voor de realisatie van een MFA zoals het de

            gemeente voor ogen staat.

 

11.     Advies lokale publieke media-instelling

         * Ook wij ondersteunden dit

 

12.     Krediet pilotproject 'Waste-train'

         * Werd meegenomen bij Programmarekening (Ag.punt: 08)

            Er ligt nog geen businessmodel.  Wij gaven aan het op zich geen

            slechte pilot te vinden, maar kosten moeten toch ergens wel een

            beetje in verhouding staan.  We kregen de indruk dat dat nu nog

            niet zo was.