Greep uit inbreng van ons tijdens de raadsvergadering 12-12-2017

06.     Winkeltijdenwet

          Normaliter is GroenLinks Grootegast niet direct voor open-
          stelling winkels op zondag.
          En daar zit een visie van 'geen 24uur economie', achter.
         
          Wat de motie betreft: Normaliter zouden wij hier dan ook niet
          zomaar mee akkoord gaan.  Het betreft, zoals wij het zien,
          hier echter een toch wel zeer bijzondere situatie, die zich niet
          vaak voordoet, te weten: drie dagen lang winkelsluiting.

          Wij schatten dit college wel zo hoog in dat ze ons inziens in
          staat zijn om wegen te vinden
om dus voor deze ene keer wél
          een uitzondering te maken en, zoals in de motie aangegeven,

          éénmalig voor zondag 24 december 2017, gebruik te maken
          van de bevoegdheid via een ontheffing wél de mogelijkheid te
          geven winkels geopend te hebben.

 

                                                Motie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8a     
Fusie Westerwijs Penta Primair
         Voorzitter,
         Een voorbeeld: als twee mensen met elkaar willen fuseren… ?
         Trouwen noemt men dat ook wel eens… Dan leg je volgens ons…  
         eerst eventueel bestaande ruzies bij.  En zeker ook financiële ruzies.

         Als we dit doortrekken betreffende de fusie tussen Westerwijs en
         Penta Primair dan lijkt het ons dat hierin óók… Ook al kun je dat los
         van elkaar zien… de claim van Penta Primair met betrekking tot de
         overschrijdings-regeling… hoe de uitkomst ook zal zijn ? Toch ergens
         al per definitie, een vertrouwens-obstakel is.

         Om bij het genoemde voorbeeld van trouwen te blijven…:
         Doe je dat niet in de zojuist genoemde volgorde, dan zal dat, normaal
         gesproken... meestal voor meer problemen zorgen.
         GroenLinks Grootegast  heeft dus wel zo haar reserves bij deze fusie.
         Je zou er nu zelfs bijna… van kunnen zeggen:
         ‘Wij vertrouwen hem echter, als dikke stront in een trechter’.
         Gezien welke belangen er in het spel zijn inzake de fusie…, slaat de
         weegschaal, wat ons betreft met moeite…, maar toch, nog net in de
         richting door…, dat wij ondanks alles waar wij in deze zaak dus nog
         wel zo onze gedachten over hebben…, dat wij het advies toch volgen:
         1.  Instemmen met de bestuurlijke fusie tussen Westerwijs
              en Penta Primair.
         2.  Niet instemmen met de concept statuten.
         3.  Aan de fusiepartijen voorleggen… de statuten aan te laten passen
             conform de wettelijke voorschriften van de Wet op het Primair
             Onderwijs.

 

         Maar een flink aandachtspunt blijft het ‘vertrouwen’, dus wel.