Greep uit inbreng GroenLinks Grootegast tijdens de raadsvergadering

van 29 januari 2013


 

Bij de door ons tezamen met de VVD ingediende motie, was het niet

zo dat wij tégen het kunstgrasveld in Grootegast waren.  Ondanks dat

zo'n visie wél... heel goed te rechtvaardigen zou zijn geweest als we 

alleen al eens kijken naar de stand van de reserves !

GroenLinks Grootegast vindt sport er echter belangrijk genoeg voor 

om... ondanks dat onze motie door een ruime meerderheid afgewezen 

werd, het sportgebeuren te stimuleren.

 

Het was trouwens niet zo dat wij, zoals in het Dagblad van het Noorden

d.d. 30-01-2013 stond, de beheerstichting op wilden zadelen met 

verplichtingen... ten aanzien van een naburige voetbalclub.  Wij gaven 

slechts aan dat verenigingen uit alle..., alle dorpen in de gemeente in 

staat moesten worden gesteld desgewenst het kunstgrasveld te huren, 

tegen dezelfde condities als de verenigingen uit het dorp Grootegast, 

waaronder dan logischerwijs: ook VV Niekerk !     

 

Met andere woorden: GroenLinks Grootegast kan FC Grootegast ook

oprecht- en van harte feliciteren met dit resultaat.  Hierbij dus !!!

We hopen echter wel dat er nu voldoende besef is dat er buiten

FC Grootegast óók veel terechte wensen leven bij andere clubs in onze

gemeente.

 

Motie

 


 

Nog enkele zaken kort:

* Ontwerp-bestemmingsplan Abel Tasmanweg 44 Lutjegast werd

   Unaniem !!! Niet vastgesteld.

 

* Westerwijs: Het melden van substantiële afwijkingen baart nog zorgen

- Negatief exploitatieresultaat geeft qua volume reserves nog geen

   problemen, maar zulke zaken moeten o.i. absoluut geen structureel

   karakter gaan aannemen. 

- Verder zou de opstelling van de onderwijsinspectie ons zorgen kunnen

   baren, met hun visie z/w: dat reserves meer gebruikt moeten worden.

 

* Novatec: De doelstelling om mensen bij- als wel op reguliere

   arbeidsmarkt te plaatsen kunnen we ondersteunen.  Maar op welke

   wijze- en hoe moet je daarmee omgaan in tijden als nu ?  Vallen de

   kosten van pogingen daartoe, niet hoger uit dan de baten ?