Media, Vluchtelingen en GroenLinks Grootegast

 

In Grootegast wordt een AZC gepland voor 500 Vluchtelingen.

Op donderdag 21-01-2016 peilden raadsleden en het college

van B/W hoe het met draagvlak e.d. onder inwoners van de

gemeente Grootegast zat.  Het liep storm.  Ook de pers was

in flinke getale aanwezig.  Onvermijdbaar dat even later in de

krant, het dan toch nét even anders neergezet wordt als je

het gezegd hebt.  Maar goed, ook daar moet je mee leven.

 

** Voor GroenLinks zijn echte vluchtelingen welkom **

Wel brainstormen we nog over details en op welke wijze wij er

invulling aan willen geven in Grootegast.  Op dinsdag 26 januari

'besluit' de gemeenteraad over deze zaak.  Voor ons zijn echte

vluchtelingen welkom, maar je hoeft daarbij, ook als zijnde een

GroenLinkser niet je gezonde verstand uit te schakelen, en je

moet ook willen bekijken op welke wijze dat, eigenlijk ook ten

gunste van de vluchtelingen zelf, het hier in Grootegast het

beste ingevuld kan worden.

 


 

Raadsvergadering van 26-01-2016  (AZC Grootegast)

 

Samenvatting:

 

GroenLinks liet merken, dat ondanks alles wat je er dus van kan
vinden, je wél open moet staan voor de echte vluchtelingen.
Dat wil ons inziens dus niet zeggen dat je geen enkele eis of
voorwaarden mag stellen.  Bijvoorbeeld, zelfs minister Asscher
en de Rotterdamse burgermeester Aboutaleb geven dat aan.

Op 24-01-2016 maakten wij de eerste moties. Na die verzonden
te hebben aan de griffier- liep het zoals het liep- en resulteerde
het uiteindelijk tot een bijna raadsbreed gedragen motie van:
CDA, C.U., PvdA, VVD- en dus GroenLinks Grootegast.

De strekking van de motie was:
- College komt voor 1 april met nieuw voorstel
- In plaats van 500 op te vangen, worden het er: 300
- De locatie aan de Legolaan, Grootegast, vervalt.

Belangrijk voor ons was ook dat er wél opgevangen wordt,
want iemand die werkelijk echt in nood zit ? Die help je !