Nieuw College Provincie Groningen 2011 - 2015
(Gegevens: 04-04-2011)

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Dhr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr.

 

 

 

 

 

 

 

Mevr.

 

 

 

 

Dhr.

 

 

 

 

 

 

Dhr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr.

 

William Moorlag

- Ruimtelijke Ordening

- FinanciŽn

- Grondbeleid

- Meerstad

- Regio Groningen-Assen

- IPO
- Personeel en organisatie

 

Wilma Mansveld

- Economische Zaken (onderwijs en arbeidsmarkt)
- Groningen Seaports (DB) / NOM / GAE

- Energie

- Jeugdzorg

- SNN (Dagelijks Bestuur)

- Facilitaire Zaken  

 

Marianne Besselink

  - Wonen, Welzijn en Zorg

  - Krimp

  - Leefbaarheid  

 

Mark Bouwmans

- Verkeer en Vervoer

- Water

- Grijs Milieu

- SNN (Dagelijks Bestuur)

- ICT Intern en Extern  

 

Piet De Vey Mestdagh

- Bestuurlijke organisatie

- Toezicht GemeentefinanciŽn

- Cultuur, Sport en Evenementenbeleid

- Structuurvisie diepe ondergrond en bodemdaling

- Energiebesparing (100.000 woningen/voertuigen plan)

- Internationalisering (Europa i.s.m. portefeuillehouder)

- Huisvesting  

 

Wiebe van de Ploeg

- Natuur, Landschap en Vitaal Platteland

- Landbouw, Visserij en Dierenwelzijn

- Blauwe Stad

- Waddenfonds

- Project Energie DorpscoŲperaties  

 

 

PvdA

 

 

 

 

 

 

 

 

PvdA

 

 

 

 

 

 

 

PvdA

 

 

 

 

VVD

 

 

 

 

 

 

D66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GroenLinks

 

fte: 1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

fte: 1.0

 

 

 

 

 

 

 

fte: 0.6

 

 

 

 

fte: 1.0

 

 

 

 

 

 

fte: 0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fte: 0.8