Dorpswinkel Lutjegast

 

GroenLinks Grootegast gaat voor vitale leefbare dorpen.

Dat hebben we ook opgenomen in ons Programma !

 

Een dorpswinkel is wat ons betreft, zeker als het in wijde omtrek zo

ongeveer de enige is, van groot belang voor een dorp. Het kan zelfs 

vaak bezien worden als het hart van een dorp.

 

GroenLinks Grootegast kan het voortbestaan van de dorpswinkel in 

Lutjegast (waarvan gewag gemaakt werd in de Streekkrant van

dinsdag 18 januari 2011, pagina 7) dan ook alleen maar toejuichen.

 

Wij wensen hierbij de nieuwe eigenaren (van Hunen), die de winkel

overnemen vanaf half maart 2011 dan ook alle succes toe. Ook moet 

hierbij een dankwoord uitgaan naar de familie Stokroos, die, volgens 

artikel, de zaak al vanaf 1977 runden.

 

Ons inziens al met al dus zeer goed nieuws voor Lutjegast.

 


Van vitaal belang voor een dorp zoals: Lutjegast