Duurzaamheid

 

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden

zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te

voorzien in gevaar te brengen.

 

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt

voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig;

grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze

natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

 

Niet meer aan een voorraad onttrekken dan dat er door natuurlijke aanwas vanzelf

weer bij komt. Het respecteren van deze  ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toe-

komstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.

 

Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen

ecologische, economische en sociale belangen.

Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal

vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed

functionerende ecosystemen zijn duurzaam.