Geen Kerstmarkt voor GroenLinks Grootegast

in december 2011 ?!

 

Op ons verzoek om ook in december 2011 weer op de Kerstmarkt in 

Grootegast te mogen staan, net zoals dat ook gebeurde in 2010 ! 

Werd door de Handels Vereniging Grootegast... tot onze verbazing...

deze keer... fwijzend gereageerd !
Vreemd, omdat:

a: het meedoen van ons op de Kerstmarkt in december 2010 geen 

    enkel probleem was;

b: en wij op het moment surpreme, vrijdag 9 december 2011 dus, 

    constateerden dat zoiets als bijvoorbeeld Amnesty International

    er wl stond !?

 

* We stonden trouwens wl op de weekmarkt, vrijdag 16 december

   2011, in Grootegast.