Greep uit 'standaard'- aandachtspunten bij: Herindeling

Deze "greep uit", kwam ook- en mede tot stand na bestudering van allerlei (vele !) rapportages enzovoorts van gerenommeerde organisatie- en adviesbureau's, proefschriften, COELO, RUG, Universiteitsstukken enzovoorts...
 De eerste vraag die op tijd aan de burgers gesteld had moeten worden, nadat er in: 'Jip en Janneke taal', objectieve informatie aan hen was verstrekt is of men überhaupt een  herindeling wil.  Pas als daarna een meerderheid van de burgers daar: JA, op had gezegd ? Pas dan komen de vervolgvragen, zoals bijvoorbeeld: wat de burgers dan belangrijk vinden na herindeling aan de orde.
 

In enquetes ontbreken vaak de vragen die burgers de mogelijkheid geven tegen herindeling te zijn.  Ook wat herindeling qua financiële aspecten voor de burgers gaat betekenen, wordt er vaak zo goed als niets opgenomen.


I
ntergemeentelijke samenwerking is een goed alternatief voor gemeentelijke herindeling.

 

De door het Rijk verplicht aan de gemeenten opgelegde drie decentralisaties, daar werken de gemeenten inmiddels al jaren mee als de herindelingsdatum van 1 januari 2019 is bereikt. Tegen 2019 zal er n.a.w. in dier voege 'goed' mee gewerkt worden dat een herindeling er daarna geen significante verbetering in aan zal brengen. Moet je dan daarom nog herindelen ?

 

Samenwerkingsconstructies zijn anno nu inmiddels al zo robuust dat ze de voordelen van fusie opleveren, maar gemeenten in staat stellen bestuurlijk autonoom te blijven.

In menig stuk, rapport worden onderzoeken COELO aangehaald. Daaruit blijkt dat fusiegemeenten niet goedkoper uit zijn.

Ook ingediende zienswijzen door burgers (14 stuks) werden allemaal van tafel geveegd (Herindeling moet... immers doorgaan ?!). Is het een wonder dat burgers dan gaan denken: laat maar zitten. 't Zal wel allemaal… ? ZE doen maar.  Hoezo: inspraak burgers ?  Ook lijkt het ons moeilijk voorstelbaar dat dit mee zal werken aan een goed gevoel over participatie, betrokkenheid en tevredenheid van de burgers.


Zorgt puur een soort van: 'bestuurlijke koppigheid’, wars van alle realiteitszin, ervoor dat de bestuurlijke opschalingen gewoon doorgaan- en men de burgers niet meer serieus neemt ?


Uit alle stukken, rapportages enzovoorts, die we doorgenomen hebben (onder aan deze pagina een kleine greep uit…), blijkt dat bijna altijd, indien de inwoners/burgers van een gemeente een referendum hierover aangeboden wordt, voor- of tegen een herindeling te stemmen ? De bevolking meestal kiest voor de status quo.


Het lijkt er steeds meer op dat de politieke elites de gewone burgers, en hun mening
zat zijn. De kloof vergroot zich.  Het hoe- en waarom die gewone burgers die mening, visie en beschouwing hebben, die ze hebben ? Dat is niet van belang.  En herindeling, zou dan de kloof dichten ?

 

... en zo kunnen we door- en door- en doorgaan...

--------------------------------------------------------------------------------
 

https://www.twynstragudde.nl/blog/7-misvattingen-over-gemeentelijke-herindeling

 

http://www.handenafvanharen.nl/sites/default/files/Algemene%20argumenten%20tegen%20herindeling.pdf

 

http://www.socialevraagstukken.nl/gemeentelijke-herindeling-ondermijnt-burgerkracht/

 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/louter-negatieve-effecten-bij-herindeling.9471176.lynkx

 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/herindeling-van-bovenaf-moet-in-de-ban.9561968.lynkx

 

https://www.trouw.nl/home/het-lokale-bestuur-is-een-maatje-te-groot~af28b09c/

 

https://www.rd.nl/opinie/herindeling-leidt-vaak-tot-frustratie-1.168074


* noot:  dit is maar een kleine- en willekeurige 'greep uit'...