Houtkachel


Houtkachel stoken is géén bijdrage aan een fris, schoon en goed milieu !


Het verbieden van houtstook is echter een moeilijke zaak. Het beste is dan gezien die

omstandigheden... om het dan op zo een wijze te doen dat het in elk geval minder...

schade toebrengt aan het milieu.


Gezellig de houtkachel aan ???  Oke.  Maar stook dan op z'n minst verstandig(er) !

Als het kouder wordt, gaat de open haard of (hout)kachel bij veel mensen weer aan.

Dat is gezellig, maar kan ook hinder en gezondheidsklachten veroorzaken.  Bij bewoners

en bij buren.  Dit voorkomt u door verstandig te stoken.

Uit (hout)kachels, open haarden en andere vormen van sfeerverwarming, komen

schadelijke stoffen vrij. Bijvoorbeeld fijn stof, stikstofoxiden en roet. 

bij gesloten kachels verdwijnt dit naar buiten via de schoorsteen.

Daar kunnen omwonenden veel hinder van ondervinden.  

Bij open houtkachels of open haarden komt een deel van de schadelijke stoffen in de

woning terecht, waar bewoners het inademen !  Ze kunnen luchtwegaandoeningen

krijgen, maar ook hoofdpijn en geïrriteerde ogen.  Vooral mensen met astma of andere

longaandoeningen kunnen last hebben van de rook.  Tips voor verstandig stoken zijn:


a:  Koop een haard waarvan de capaciteit past bij de te verwarmen ruimte.

     Is de capaciteit te groot, dan moet er teveel getemperd worden en wordt de

     verbranding onvollediger. Daardoor komen er meer schadelijke stoffen vrij.

 

b:  Zorg voor een goede en schone schoorsteen. Laat deze minstens eens per jaar

     vegen door een erkende schoorsteenveger.

 

c:  Gebruik alleen brandstoffen die geschikt zijn voor uw haard of kachel. Als u hout

     stookt, gebruik dan droog en schoon hout of nog liever houtbriketten.  Gebruik geen

     hout dat veel hars bevat. Gebruik ook geen sloophout, geverfd hout, gebeitst hout,

     geïmpregneerd of op een andere manier behandeld hout, multiplex, spaanplaat,

     kunststof, oud papier en huishoudelijk afval.

 

d:  Ventileer goed tijdens stoken in huis. Zet roosters open en een raam op een kier.

     Dit is belangrijk om voldoende zuurstof aan te voeren voor de verbranding.

     Het zorgt ervoor dat de verbrandingsgassen uit huis worden afgevoerd.

 

e:  Stook niet bij mistig of windstil weer. De rook blijft dan om het huis hangen

     en veroorzaakt extra hinder.

 

f:   Houd rekening met uw buren. Vooral mensen met astmatische aandoeningen kunnen

      erg gevoelig zijn voor de stoffen afkomstig uit een schoorsteen, een vuurkorf in de

      tuin of de barbecue. Zij hebben dan meer luchtwegklachten zoals benauwdheid.  

      Misschien is het in uw geval bespreekbaar op welke momenten stoken het minste

      hinder veroorzaakt ?

 

g:   Laat uw schoorsteen minsten een keer per jaar onderhouden. Vermijd stoken bij

      windstil of mistig weer om overlast te voorkomen.

 

h:   Houtbriketten zijn de meest geschikte brandstof voor open haarden & houtkachels.

      Voor pelletkachels zijn er speciale houtpellets. De naam ´allesbrander´ voor

      sommige houtkachels is ronduit misleidend: ook deze kachels zijn louter geschikt

      voor schoon hout. Het verbranden van afval als spaanplaat, behandeld hout en

      oude kranten is bovendien wettelijk verboden.

 

i:     Ventileer extra als u hout stookt in huis, zeker als u een mechanisch afzuigsysteem

     heeft.

 

j:    Gooi as uit openhaard & houtkachel bij het gewone huisvuil, niet bij GFT-afval.
 

Hout stoken en het milieu:

Hout stoken heeft andere effecten op het milieu dan het verbranden van gas.

Daarom is het lastig een directe milieuvergelijking te maken. Gasgebruik levert meestal

een grotere bijdrage aan het broeikaseffect, maar geeft beduidend minder uitstoot

van de onderstaande schadelijke gassen.
 

Volledige verbranding

Volledige verbranding (bij hoge temperatuur en met genoeg zuurstof) is altijd het

schoonst. Ook daarbij komen sowieso vervuilende stoffen vrij die ademhalingsproblemen

kunnen opleveren; voornamelijk stikstofoxiden en fijnstof. Bovendien wordt zelfs bij

optimaal stoken van schoon hout in een efficiënte kachel geen volledige verbranding

bereikt.
 

Vermijd onvolledige verbranding

In de meeste kachels en in alle open haarden is de temperatuur véél te laag om tot

volledige verbranding te komen. Daardoor zullen in de praktijk nóg meer  gevaarlijke

stoffen vrijkomen, waaronder koolstofmonoxide, giftige PAKs en bij vervuild hout soms

ook kankerverwekkende dioxinen. U beperkt deze gevaren door te zorgen voor

voldoende zuurstofaanvoer, een hoge verbrandingstemperatuur en de juiste brandstof.

Ventileer dus altijd goed en vermijd nat hout, vervuild hout en getemperd vuur.

Aan gele vlammen in uw kachel ziet u dat u met onvolledige verbranding van doen hebt.

Zeker binnen de bebouwde kom, zouden er strenge(re) eisen gesteld moeten worden
aan houtstook.