Panorama GroenLinks

 

Verkiezingsprogramma GroenLinks Grootegast 2014-2018

 

 

 

 

Panorama GroenLinks:  Politiek wijds uitzicht/vergezicht naar alle kanten

 


In dit programma vindt u lokale issues als wel (gemeente)- grens overschrijdende

zaken.  Veel zaken, problemen, vraagstukken enzovoorts hebben namelijk geen

boodschap aan grenzen, en op de een of andere wijze raken zij ons- en dus u ook.
 

Zoals we nu bezig zijn, kan de aarde zelfs in onze primaire behoeften op de duur niet

meer voorzien.  Laat staan in onze hebzucht.  De economie is in de greep geraakt

van monetaire vraagstukken- en alles wat waarde heeft wordt ondergeschikt

gemaakt aan geld.  Flora en Fauna wordt bezien als een product met een prijs.

 

Verlangens en zorgen van mensen worden alleen uitgedrukt in geld. Bij elke te nemen

beslissing lijkt alleen geld centraal te staan.   Deze eenzijdige benadering moet een

koerswijziging ondergaan willen we nog een leefbare toekomst hebben.

 

En van de koerswijzigingen kan zijn: meer investeren in duurzame sectoren, kansen
op (extra) banen zijn daarbij ook niet uit te sluiten. Economie en Ecologie verbinden.

 

Optimale energiebesparing, investeringen in duurzame energie, kringloop, hergebruik,
landschapsonderhoud, meer & beter openbaar vervoer: deze maatregelen helpen het
milieu en kunnen banen opleveren. Economie: graag zoveel mogelijk Sociaal & Groen.

 

Investeren in wapens en kernenergie wijzen wij af.  Investeer liever in innovatieve

projecten voor hernieuwbare energie.  Zaken zoals Duurzaamheid en mededogen

moeten centraal staan.  De capaciteit van de aarde zou bepalend moeten zijn voor

de te maken beleidskeuzes.

   

Zeker in een dynamische wereld kan een programma: op papier- of in document-

vorm nooit f- of 100% compleet zijn !  Continue voortschrijdende inzichten zullen er

dan ook onmiskenbaar toe leiden dat er periodiek aan geschaafd moet worden.

Dit programma kunt u dan ook het beste zien als een: vertrekpunt.  Niet als iets dat

(al) 100% af is !

 

 

Jan Wessels 

Fractievoorzitter GroenLinks Grootegast