Wat zijn Kapitaallasten ?


In het kort beschreven (beknopt) moet je het zo zien:

 

Kapitaallasten zijn de rente en afschrijvingskosten van investeringen

in gebouwen en grond. Zowel in eigendoms- als huursituaties is sprake

van kapitaallasten.