Lokale kieswijzer

 

Invulling volgens de visie van GroenLinks Grootegast

 01. Relatie burgers - gemeente

a:   Transparantie

b:    Luisterend oor voor burgers

 

 

02. Gemeentelijke lasten

a:   Naar draagkracht en gericht op duurzaamheid

b:   Streven om niet elk jaar 'vanzelfsprekend' te verhogen

 

 

03. Lokale Veiligheid

a:   Nadruk op verkeersveiligheid

b:   Aandacht voor de werktijden van de politie

 

 

04. Regels en vergunningverlening

a:   Stimuleren deregulering (ruimte voor particulier initiatief)

b:   Één loket voor omgevingsvergunningen

      (hiermee kun je dan praktisch alle aspecten van de fysieke leefomgeving

      regelen: ruimte, bouwen, natuur en milieu. Meer toestemmingen kunnen

      dan in 1 besluit worden geregeld)

 

 

05. Bevorderen mogelijkheden voor starters op de woningmarkt

a:   Gemeentegarantie op hypotheken voor starters met klein inkomen

b:   Streven is om koopwoningen hebben- en te houden voor starters in het

      goedkopere segment

 

 

06. Hoe als gemeente duurzaamheid bevorderen

a:   Zelf het goede voorbeeld geven

b:   Lage heffingen op activiteiten met duurzaam karaker

c:   Zeker bij nieuwbouwplannen zoveel mogelijk de elementen van

      duurzaamheid toepassen

 

 

07. Realisatie multifunctionele accommodaties in Kornhorn en Lutjegast

a:   Ondanks dat dit financieel nu een moeilijke zaak lijkt... willen wij dit nu

      toch nog niet per definitie uitsluiten. Belangrijke voorwaarden waar dan

      ons inziens echter minimaal wel aan moeten worden voldaan zijn ondermeer

      voldoende draagvlak- én exploitatiemogelijkheden.
      Wellicht dat zelfwerkzaamheid ook nog tot nieuwe inzichten en mogelijk-

      heden leidt.

 

 

08. Stimuleren recreatie & toerisme

a:   Promotie in combinatie met cultuur

b:   Fysieke (fietspaden)- verbindingen moeten in orde zijn met daarbij goede

      verwijzingen (bebordingen moeten in orde zijn)
c:   Streven naar nieuwe fietspaden door natuurlijke omgeving.

 

 

09. Wat doen we voor ouderen

a:   Basisvoorzieningen in ieder dorp, tenminste een steunpunt voor vragen

b:   Zorg dragen dat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven

 

 

10. Gemeentelijke samenwerking/herindeling

a:   Volgens GroenLinks Grootegast zal dit onontkoombaar zijn.

b:   Op voor de burgers echter redelijke afstanden moeten dan wel zoiets als

      'gemeentekantoren' komen/zijn, waar burgers voor bepaalde zaken (rijbewijs,

      paspoort, vergunningen) terecht kunnen.

 

 

11. Bezuinigen op

a:   Uitwisselingen met partnergemeenten

b:   Advieskosten externe bureau's

 

 

12. Niet bezuinigen op

a:   Voorzieningen voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, gehandicapten,

      jongeren en sport.