Mandaat

 

Opdracht of bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van een

ander... zaken af te handelen. Gekozen vertegenwoordigers hebben ook een

mandaat, namelijk van de kiezer.