GroenLinks Grootegast stond samen met CDA, PvdA en Christen Unie op de

vrijdag ochtendmarkt van Grootegast op vrijdagmorgen 14 maart 2014.   

Iedereen voerde diverse gesprekken met passanten- en onderling met elkaar.

 

Het bleek ons dat er ook nogal wat mensen zijn die tot een vaste kern van deze

en gene partij behoorden.   Deze mensen blijven bij hun partij, wat ze ook doen- 

en/of nalaten.  Als mensen zich daar goed bij voelen ? Dan moeten ze dat ook

zeker blijven doen !

 

Toch kan bij het bepalen van uw stem het goed zijn om ook eens te kijken naar 

datgene wat partijen gedaan- of nagelaten hebben in de afgelopen vier jaren.  

Heeft de partij van uw keuze in 2010... uw verwachtingen (desnoods maar een 

beetje...) waargemaakt ? 

Kijk bij de partijen ook eens naar de zichtbaarheid van hen, niet alleen vlak voor

de verkiezingen, maar over de hele periode vanaf 2010 tot aan nu toe ?

Kwamen ze ook voor u op als er zaken speelden waardoor u min of meer direct

geraakt werd ?  Of legden ze dan het hoofd in de schoot ?

 

Neem bij alles wat voor u bij een partij belangrijk is ook eens mee wat zij 

concreet voor u deden en/of zich inzetten voor u de afgelopen vier jaar.  

Namen ze in de raad standpunten in die negatief- of positief voor u waren ?  

Was het duidelijk dat zij zich met een warm hart betrokken voelden bij u, 

kwamen ze echt voor u, de burgers op ?

 

Als u zich goed voelt met- of bij uw keuze ? Dan moet u vooral aan die keuze

vasthouden !  Maar nadenken... over het hoe- en waarom van die keus, kan

misschien niet veel kwaad ?!