Greep uit... inbreng GroenLinks Grootegast

("
Notulen")


2010


0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
 


20-04-2010
11-05-2010
01-06-2010
22-06-2010
05-07-2010
19-10-2010
09-11-2010
14-12-2010
 


Hooge Heem (Borgstelling)
De Kroontjes // Mensumaweg
Ouderenbeleid // EHS Bedrijven
Subsidie Kinderkwartier // OZB
CO2 Opslag
Roblesdijk (1) // Mensumaweg // W. I. Jongeren // Motie: CO2 Opslag
Bouwplan: Smidshornerweg 9 // * Alg. Bes. - Roblesdijk (2)
OZB // Conceptbrief CO2 naar minister // CO2ntramine: € 500
 


2011


0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007

0008

0009

0010
0011
0012
 


25-01-2011
08-03-2011
29-03-2011
19-04-2011
24-05-2011
14-06-2011
05-07-2011

13-09-2011

04-10-2011
25-10-2011
08-11-2011
13-12-2011
 


Dimbare straatverlichting // Rapport Acera - Barsema/Novatec
Jongerenwerk - Centrum: Jeugd & Gezin - Krediet
Gevelrenovatie // Grondexploitatie // C.U. - Kleinere kavels
AWBZ // WMO // Jongeren - XS4U // Nota: Grootegast Leefbaar
Novatec // Participatiebeleid // Landschapsfonds // Bestuursakkoord
Initiatiefvoorstel: Wessels/De Jong (Jeugd & Politiek/Democratie)
Zonnepanelen // De Zijlen, Niekerk // Onderwijs Zuidhorn - Westerwijs
Leges // ID-Kaart // MFA Kornhorn & Lutjegast // Omgevingsrecht

Herindeling vs burgers // MFA Kornhorn & Lutjegast (GL. optie Lutjegast)
MFA Lutjegast // Barsema // Toekomst Grootegast // Weth. v.d. Sluis
Novatec // Kerstbonus: toeslag kwetsbare groepen ? // Alg. Bes.

Jongerenwerk // O.V. // Bibliotheek // W.W.B. // HuisHoudToets
 


2012


0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013


31-01-2012
21-02-2012
13-03-2012
03-04-2012
15-05-2012
12-06-2012
03-07-2012
18-09-2012

09-10-2012

06-11-2012

20-11-2012

27-11-2012

19-12-2012
 


Bibliotheek // Jongerenwerk
Bibliotheek
Bibliotheek // Wet Werken naar Vermogen
O.V. // Regeling Directeur Novatec
O.V. // HuishoudToets
Kunstgrasveld Grootegast
Werklust Niekerk // MFA (250.000) // GLG-Visie: Penta Primair
O.V. // Westerwijs // WMO-Beleidsplan // Jeugd XS4U
Jeugd // Motie Novatec (VVD - 'GroenLinks')
Herindeling // Jeugd ("Ik Frituur, dus ik besta")
### C o a l i t i e b r e u k ###
WMO // Veiligheidsbeleid // Jongeren // Schuldhulpverlening
WMO // Kunstgrasveld Grootegast


2013


0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012
 


29-01-2013
26-02-2013
19-03-2013
16-04-2013
14-05-2013
11-06-2013
02-07-2013

17-09-2013

15-10-2013
12-11-2013
26-11-2013
17-12-2013
 


Kunstgrasveld Grootegast

Onderwijs - Motie CDA
Startersregeling // Herindelen // Onderwijs ?? B-Lijst (PvdA & G.L.)
Duurzaamheidslening // R.U.D. (Verplicht !)

Starterslening // Wet Aanscherping Sociale Zekerheid // Herindeling
Stop & Shop // Brug Roblespark // Westerwijs

Jeugdzorg // Veiligheid- & Gezondheids-Regio // Onderwijs
Armoedebeleid (1) // Afval Beheer Regio Centraal Groningen
Armoedebeleid (2) // Novatec // Brug Roblespark
Herindeling // Algemene Beschouwingen
Pinautomaat // Epema Doezum // Bodembeheer
Onderwijs // Jeugd // Elektronische Kennisgeving
 


2014


0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011


21-01-2014
18-02-2014
27-03-2014
20-05-2014

19-06-2014
01-07-2014
16-09-2014
21-10-2014

11-11-2014

18-11-2014

16-12-2014
 


Sociaal Domein // Politie // Westerwijs
Snoeibeleid // Pinnen // Evenementenbeleid // Epema - Doezum
### Nieuw College ###
Jeugd & Jongerenwerk
Uitgangspunten Notitie Transitie Sociaal Domein (1)
Uitgangspunten Notitie Transitie Sociaal Domein (2)
Evenementen & Festiviteiten // MEE // Armoedebeleid
WMO (H.H.) // Wessels & Westerhof // Geen éxtra geld MFA
Sociaal Domein // Herindeling // WMO

WMO // Onderwijs
Bijdrage Woldzoom (24.000) // Tarieven


2015


0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012


20-01-2015
17-02-2015
17-03-2015
21-04-2015

19-05-2015
16-06-2015
30-06-2015
15-09-2015

15-10-2015

03-11-2015

17-11-2015
15-12-2015
 


Herindeling - COELO-Rapport (Alle partijen: financiën belangrijk)
Startersregeling (G.L.G. Tegen) // Westerwijs // Jeugd-GGZ
Armoedebeleid // Woonvisie (Grondprijs niet akkoord)
Herindeling // Woonvisie // Bonnema-Jonker // Paardebakken
Theetuin // Westerwijs // Kunstgras Niekerk
Plafond Starterslening // MFA Grootegast (Uitgebreid door: G.L.G.)
Herindeling // Algemene Beschouwingen (MFA)

Dorpenbeleid // Legalisatie Vakantiewoningen // Jeugdhulp
Herindeling

Geen verhoging OZB

Herindeling // Theetuin (Raad Unanniem !) // Onderwijs // WMO
Kunstgrasveld Niekerk // WMO: Centr. Reg. Beschermd Wonen


2016


0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

 


26-01-2016
16-02-2016
16-03-2016
17-05-2016

21-06-2016
05-07-2016
22-09-2016
26-10-2016

01-11-2016

15-11-2016

13-12-2016
 


A. Z. C.
Herindelen // Westerwijs // Rekenkamer // U.P.N. Duurzaamheid
Vaststellen: Kadernota Herindelen // Rekenkamer // Referendum
Procesbegeleider herindelen // Strandheem // MFA Grootegast
Zonnehuisgroep // Strandheem // MEE // MFA // U.P.N. Duurzaamheid
Alg. Bes. // Kunstgrasveld Niekerk // MFA // Waiste Train
ODG // Extra budget Duurzaamheidslening // MEE

H.V. vs MFA // Veilig Kunstgras // Kruispunt Opende // Mantelzorg
Geen OZB-Verhoging // 350.000 Kunstgrasveld Niekerk
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid // Soc. Dom. // Ambtsverklaring
Herindeling ! // MFA vaststellen // Duurzaamheid // RIHP // Ambtsverkl.
 


2017


0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012
0013

 


16-01-2017
14-02-2017
21-03-2017
11-04-2017

09-05-2017
24-05-2017

20-06-2017
04-07-2017

19-09-2017

31-10-2017

21-11-2017

12-12-2017
29-12-2017
 


Herindelingsontwerp Westerkwartier // Evaluatie Dorpenbeled
Motie Stulp (1) // Beschermd wonen // Huishoudelijke Hulp
Teletekst // Diversen // Mededeling: Kunstgrasveld Niekerk
Kunstgrasveld VV Niekerk // Klachtenregeling Sociaal Domein
Herindeling Zienswijzen // WMO-HH enz. // Westerwijs // Voortgangsrap.
Herindeling !
Novatec // Opiumwet // Alcohol // Subsidie MEE Groningen
Alg. Bes // Progr. Rek. 2016 (Jaarrekening) // Kadernota 2017
Voorstel Solidariteit Jeugdhulpmiddelen
2e Voortgangsrapportage  // Begroting 2018

Bestemmingsplannen... // Novatec
Winkeltijdenwet // Fusie Westerwijs & Penta Primair
Extra raadsvergadering Fusie: Westerwijs / Penta Primair

 

2018


0001

0002
0003
0004

0005
0006

0007
0008
0009
0010
0011
 


16-01-2018
20-02-2018
20-03-2018

17-04-2018

15-05-2018
19-06-2018
10-07-2018
18-09-2018
16-10-2018
06-11-2018
04-12-2018

 

 

Beschut werken & Cö // GR Vervoer // Elektronische Kennisgeving

ODG Groningen // Houtstook // GR Publiek Vervoer
Roblesdijk // WMO // Soc. Dom. // Basisondersteuning Soc. Dom.
Sociaal Domein // Duurzaamheid // Informatie bijeenkomst NAM
Ingekomen stukken // Jeugdhulp // 1e Voortgangsrapportage
GR Pub. Gez. & Zorg // Westerwijs-Quadraten // Starkenborgkanaal
Programma Rekening 2017 // Eind-evaluatie Sociaal Domein
RIGG & PGZ // Elec. Kennisgeving // Starkenborgkanaal
Jeugdhulp // Soc. Dom. // Duurzaamheid // 2e VGR & Doezum
Starkenborgkanaal // Liquidatie: Novatec
Monitor Sociaal Domein // Jaarverslag 2018 Rekenkamercommissie