Permanente bewoning Opende

 

In het Dagblad van het Noorden (16-09-2015) werd aangegeven, naar aanleiding van

de raadsvergadering van 15 september 2015 gemeenteraadsvergadering Grootegast,

dat GroenLinks Raadslid Jan Wessels ageerde tegen het plan van B/W om permanente

bewoning toe te staan in 15 recreatiewoningen aan de Oude trambaan bij Strandheem,

Opende.

Berichtgeving in het Dagblad van het Noorden gaf ondermeer het volgende aan:

"Volgens Wessels leidt dit tot financiële bevoordeling van de bewoners waar zij geen

recht op hebben. 'Je geeft mensen zo 20 tot 30 mille mee'.  Omdat ‘omgekeerde plan-

schade' niet bestaat, valt hieraan volgens burgemeester Kor Dijkstra niet te ontkomen".

------------------------------------------------------------------------------------ 

Onze reactie hierop is de volgende:

 

- Kop in het Dagblad van het Noorden: "GroenLinks misgunt Opendenaren meevallertje",

  slaat meervoudig nergens op, want:

         * We hebben het hier over 15 recreatiewoningen (dus niet heel Opende !)

         * Hoe eerlijk vindt het Dagblad van het Noorden het naar anderen toe, dat

            in zo'n geval... een enkeling bevoordeelt wordt ?

 

- Het is en blijft oneerlijk dat door het stempel ‘permanente bewoning’ straks deze huizen

  in waarde stijgen. De bewoners wordt als het ware gewoon een met zak geld in handen

  gedrukt, kassa ! (mogelijke stijging waarde van deze woningen hierdoor... werd door de

  voorzitter ook niet uitgesloten, tijdens de raadsvergadering !).

 

- Eigenaren van recreatiewoningen wisten- en weten dónders goed dat zij een recreatie-

  woning hebben gekocht- en er dus een recreatiebestemming op hun woning zit.  Daar

  was dan de prijs ook naar.   Deze recreatiewoningen zijn dan dus ook goedkoper aange-

  schaft dan huizen met de bestemming: wonen.  Legaliseren geeft een oneerlijke positie

  op de huizenmarkt.

 

- Als eigenaren willens en wetens de hand lichten met de status ? ... Getuige artikel in:

  "Het Dagblad van het Noorden", d.d. 22 juli 2015: "Grootegast wel erg laat wakker"

  (Vijftien woningen ter plaatse hebben een recreatiebestemming. Bewoners lichtten

  hiermee regelmatig de hand door de huizen permanent in gebruik te nemen)...

  ... Dan zou wat ons betreft, desnoods na nog 1 of 2 keer waarschuwen, het toch niet

  als erg vreemd moet kunnen worden bezien dat, bij uitblijven van gedragsverandering

  daarna, het idealiter eigenlijk toch niet als per definitie uitgesloten zou moeten zijn, dat

  dàn, buiten handhaving op zich, ondermeer de kosten van de handhaving voor rekening

  van deze eigenaren zou kunnen komen.  Desbetreffende eigenaren zouden zich in zo'n

  geval, deze kosten immers kunnen besparen door zich gewoon te houden aan alles wat

  voor- en bij een recreatiewoning geldt.